امکانات آموزشی  
 • استفاده از بالاترین سطح آموزشی فرزانگان ودبیران مجرب
 •  
 • برگزاری آزمون های منظم داخلی به همراه کتاب کار وپکیج های آموزشی وارائه کارنامه
 •  
 • برنامه ریزی تحصیلی وارائه دفتر نظارت وبرنامه روزانه توسط مشاور
 •  
 • برگزاری کلاسهای المپیاد ریاضی وعلوم
 •  
 • تدریس زبان فرانسه زبان انگلیسی
 •  
 • ارائه تکنیک های عملی جهت کاهش اضطراب وایجاد تمرکز در دانش آموزان
 •  
 • تدریس کتاب فلسفه کودکان ونوجوانان تالیف دکتر شهرتاش
 •  
 • بهره گیری از مشاوران با تجربه در جلسات مشاوره فردی و گروهی
 •  
 • برگزاری جلسات منظم با اولیاء دانش آموزان به منظور رفع مشکلات آموزشی وتربیتی
 •  
 • ارائه مطالب آموزشی در کلاسهای 50% الکترونیکی (هوشمند) 50% سنتی (گچ وتخته)
 •  
 • آموزش عملی دروس به صورت گروهی در آزمایشگاه مجهز مدرسه
 •  
 • تدریس مطالب اخلاقی قرآن در برنامه صبحگاه (خلاصه مطالب اخلاقی قرآن بوسیله موسس در 7 جلد به چاپ رسیده است ،که شروع آموزش 3 جلد آن در دوره اول و4 جلد آن در دوره دوم متوسطه می باشد.
 •  
 • کنفراس دانش آموزان با محتویات اخلاقی در بین نماز
 •  
 • برگزاری مسابقات کتابخوانی ،تمرکزوحضورذهن
 •  
 • برگزاری همایش های کارگاهی با عنوان مهارتهای زندگی برای اولیاء
 •  
 • برگزاری آموزش های خانواده با موضوعات مختلف مثلی بلوغ دختران وعلوم تربیتی و........