سرکار خانم یزدان مقدم  
     
 
 
توجه!
شما می توانید نظرات خود را از طریق تکمیل فرم ذیل مستقیماً برای مدیریت دبیرستان ارسال نمائید.
     
 
سوابق کاری مدیریت  

فارغ التحصیل از دبیرستان دوشیزگان اسلامی

تحصیلات کارشناسی ارشد جامعه شناسی

گذراندن دوره های روان شناسی،علوم تربیتی و بلوغ دختران

11 سال مدیریت و فعالیت اجرایی در منطقه 16

1 سال مدیریت در منطقه6

3 سال سرپرستی مدرسه ایرانیان در پاریس و تدریس

1 سال فعالیت در دایره ارزشیابی و بازرسی منطقه3

12 سال مدیریت در منطقه 3(راهنمایی دخترانه ایمان)

موسس راهنمایی دخترانه ی بشری منطقه 16(از سال 79 تاکنون)

موسس و مدیر عامل مجتمع دخترانه ی شمیم عرفان(از سال 85 تاکنون)

فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی

برگزار کننده اولین و دومین همایش آسیب شناسی اجتماعی (مواد مخدر)بین 8 مدرسه منطقه 3در سال 82

پژوهش در ارتباط با رابطه دین داری ،جوان،خانواده سال80

پژوهش در ارتباط با آسیب شناسی تربیت دینی سال 82

پژوهش در ارتباط با اثرات سوءفرهنگ غرب بر نوجوانان سال 83

پژوهش در ارتباط با مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات سال84

پژوهش در ارتباط با نقش خودباوری کودکان و نوجوانان در رشد اجتماعی و اخلاقی آنان سال86

پژوهش در ارتباط با بررسی مشکلات خانوادگی نوجوانان و نقشآن در بروز ناهنجاری رفتاری آنان سال 87

پژوهش در ارتباط با رشد کودک و تأثیر خانواده برآن سال88

پژوهش در ارتباط با آسیب شناسی اجتماعی سال88

پژوهش در ارتباط با مدیریت نوین آموزشی 89

پژوهش در ارتباط خودباوری جوانان 91

تألیف کتاب مهارتهای زندگی ویژه جوانان 92